ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Banská Bystrica

Banská Bystrica

Základné informácie

Dekanát:
Banskobystrický väzenský dekanát
Farnosť:
farnosť svätej Edity Steinovej
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
Katolícky väzenský kaplán:
Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM
telefón:048 / 28 32 111
fax: 048 / 28 32 628
e-mail: lubos.kascak(zavinač)zvjs.sk
Pôsobnosť:

História farnosti

  • Organizačnou štruktúrou z 1. 8. 2007 je miesto katolíckeho väzenského kaplána zrušené.
  • Od 1. 8. 2007 do 29. 2. 2008 - duchovnú službu zabezpečoval katolícky väzenský kaplán z ÚVTOS Banská Bystrica Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM.
  • 26. 10. 2010 - slávnostne požehnanie kaplnky zasvätenej svätej Terézii Benedikte z Kríža (Edite Steinovej) Mons. Františkom Rábekom.
  • 1. 8. 2011 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM.
  • 6. 6. 2020 - je zriadená personálna farnosť svätej Edity Steinovej Mons. Františkom Rábekom.

  • ↑