ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Bratislava

Bratislava

Základné informácie

Dekanát:
Bratislavský väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
farnosť blahoslavenej Zdenky
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
Adresa:
Chorvátska 3
Bratislava 1
812 29
Katolícky väzenský kaplán:
Mgr. Andrej Streicher
telefón:02/ 208 32 111
fax: 02 / 208 32 901
e-mail: andrej.streicher(zavinač) zvjs.sk

História farnosti

 • 1. 5. 2004 - zriadená väzenská farnosť blahoslavenej Zdenky na ÚVV Bratislava.
 • 1. 3. 2006 - zmena názvu farnosti na: Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť blahoslavenej Zdenky na ÚVV Bratislava.
 • Od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2007 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM.
 • Organizačnou štruktúrou z 1. 8. 2007 je miesto katolíckeho väzenského kaplána zrušené.
 • 1. 3. 2008 - na obnovené miesto katolíckeho väzenského kaplána je z ÚVTOS Banská Bystrica presunutý Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM.
 • Od 1. 11. 2008 - Otvorené oddelenie Žabí majer po presťahovaní prešlo pod správu farnosti.
 • Od 1. 7. 2011 - katolícku duchovnú službu vykonáva väzenský vikár Mons. Bartolomej Juhás SDB a zástupca vikára Mgr. Andrej Streicher.
 • Od 1. 3. 2008 do 31. 7. 2011 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM.
 • 4. 3. 2011 - prinesenie relikvie svätého Cyrila do väzenskej kaplnky blahoslavenej Zdenky v ÚVV Bratislava.
 • Od 1. 8. 2011 do 31. 5. 2012 - katolícku duchovnú službu vykonával väzenský vikár Mons. Bartolomej Juhás SDB a zástupca vikára Mgr. Andrej Streicher.
 • 21. 12. 2011 - požehnanie obrazu blahoslavenej Zdenky Schelingovej Mons. Františkom Rábekom. Provinciálna predstavená Milosrdných sestier svätého Kríža sestra Benjamína a sestry Mansueta, Mária Terézia, Terézia Benedikta, Viktória, Henrieta priniesli relikviu sestry Zdenky, ktorá je umiestnená v ráme obrazu.
 • Od 1. 6. 2012 do 31. 7. 2012 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Tusia Umba Dimbi.
 • Od 1. 8. 2012 do 14. 11. 2012 - katolícku duchovnú službu vykonával väzenský vikár Mons. Bartolomej Juhás SDB a zástupca vikára Mgr. Andrej Streicher.
 • Od 15. 11. 2012 do 30. 9. 2013 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Marián Sarňák SDB.
 • 1. 7. 2013 - doplnenie názvu farnosti na: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť blahoslavenej Zdenky v ÚVV a ÚVTOS v Bratislave.
 • Od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2015 - katolícku duchovnú službu vykonával väzenský vikár Mons. Bartolomej Juhás SDB.
 • Od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015 - katolícku duchovnú službu vykonával zástupca vikára Mgr. Andrej Streicher.
 • Od 1. 12. 2015 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný Mgr. Andrej Streicher.

 • ↑