ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Leopoldov

Leopoldov

Základné informácie

Dekanát:
Bratislavský väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
farnosť Obrátenia svätého Pavla
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Adresa:
Gucmanova 19
Leopoldov
920 41
Katolícky väzenský kaplán:
Mgr. Rastislav FIRMENT
telefón: 033 / 28 31 111
fax: 033 / 28 31 900
e-mail: rastislav.firment(zavinač)zvjs.sk

História farnosti

  • Od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2013 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán a od roku 2008 aj ako väzenský dekan bratislavského väzenského dekanátu ThLic. Peter Vojtech RAKOVSKÝ OP.
  • 23. 1. 2010 - s platnosťou od 25. 1. 2010 je zriadená farnosť Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť Obrátenia sv. Pavla v ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom.
  • Od 1. 6. 2012 do 13. 4. 2014 - katolícku duchovnú službu vykonával zástupca vikára Mgr. Andrej Streicher.
  • Od 14. 4. 2014 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný Mgr. Rastislav Firment.
  • Od 23. 9. 2018 - navštívil väznicu arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme spoločne s Mons. Františkom Rábekom, ordinárom OS a OZ SR.

  • ↑