ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Levoča

Levoča

Základné informácie

Dekanát:
Košický väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
farnosť Matky ustavičnej pomoci
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Adresa:
Nám. Štefana Kulberta 7
Levoča
054 28
Katolícky väzenský kaplán:
PaedDr. ThLic. Slavomír MOLNÁR
telefón: 053 / 451 0645
fax: 053 / 451 06 49
e-mail: molnars (zavinač) zvjs.sk

História farnosti

 • Od 15. 7. 2006 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný PaedDr. ThLic. Slavomír Molnár.
 • 20. 8. 2007 - zriadená farnosť : Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť Matky ustavičnej pomoci v ÚVV v Levoči.
 • 1. 7. 2013 - doplnenie názvu farnosti na: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť Matky ustavičnej pomoci v ÚVTOS v Levoči.
 • Patrónka - Matka ustavičnej pomoci

  Dejiny ikony.
  sviatok 20. augusta.

  Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším obrazom. Obracajú sa k nej oči mnohých ľudí a vďaka jej príhovoru zažívajú ustavičnú pomoc. Pred takýmito ikonami sa modlia ľudia po celom svete. Matka Ustavičnej Pomoci im udeľuje svoje milosti.

  Dátum vzniku ikony nie je známy. Niektorí jej vznik určujú do 12. storočia. Tradícia hovorí, že z ostrova Kréta ju v 15. storočí ukradol istý obchodník a priniesol do Ríma. Po čase ochorel a pred smrťou zveril obraz priateľovi s prosbou, aby ho uložil v niektorom rímskom kostole. Priateľ mu to prisľúbil, ale obraz sa veľmi páčil jeho manželke, a tak sa rozhodol, že si ho ponechá. O nejaký čas zomrel aj on bez toho, aby splnil daný sľub. Po istom čase sa ich šesťročnej dcérke zjavila Panna Mária, ktorá ju žiadala, aby bol obraz umiestnený v Kostole sv. Matúša, ktorý od roku 1477 spravovali augustiniáni. Po dlhom váhaní jej matky sa tak stalo 27. marca 1499. Odvtedy sa začala verejná úcta Panny Márie s titulom ustavičnej pomoci.

  V roku 1866 vyšla kniha pod názvom "La Madre del Perpetuo Socorso" - čiže Matka Ustavičnej Pomoci. Je v nej obsiahnutá história a opis zázračných udalostí, ktoré sa stali pred touto ikonou.VPo zničení a zbúraní kostola v čase napoleonských vojen augustiniáni vzali so sebou aj ikonu a umiestnili ju v domácej kaplnke. Keď v roku 1819 prevzali Kostol Santa Maria in Posterula, ikona ostala naďalej v ich kaplnke a postupne upadla do zabudnutia. Redemptoristi v roku 1855 zakúpili pozemok, na ktorom kedysi stál pôvodný Kostol sv. Matúša a začali tu stavať Kostol sv. Alfonza. Generálny predstavený redemptoristov Nicolas Mauron sa potom obrátil na pápeža Pia IX. s prosbou, aby ikona Matky ustavičnej pomoci bola umiestnená v novopostavenom kostole. Pápež súhlasil a v januári 1866 ikonu preniesli do Kostola sv. Alfonza na Via Merulana a po drobných reštaurátorských zásahoch poľského umelca Leopolda Nowotného bola 26. apríla 1866 slávnostne vystavená k verejnej úcte s odkazom pápeža Pia IX: „Urobte ten obraz známym na celom svete.“ Veľkým ctiteľom Matky ustavičnej pomoci bol pápež Ján Pavol II.

  Na ikone vidíme zobrazenú Pannu Máriu s Dieťaťom Ježiš na rukách a archanjelov. Na pravej strane je archanjel Gabriel a na ľavej je archanjel Michal, v rukách držia nástroje Pánovho umučenia.

  Máriina tvár je ľahko nachýlená k Dieťaťu. Zrak Márie nie je upretý na Ježiša, ale na toho, kto pozerá na obraz. Ako keby sa prihovárala k pozerajúcemu, zároveň svojou pravou rukou ukazuje na svojho Syna. Je to tzv. Hodegetria – „ukazujúca cestu“, „sprievodkyňa na ceste“. Pomenovaný podľa byzantského kostola v Istanbule, ktorý stal na trase karaván. Skôr než sa vodcovia karaván vydali na nebezpečnú službu sprievodcov púšte, predstúpili pred tento mariánsky obraz a vyprosovali si Božie požehnanie. Mária drží Dieťa na ľavej ruke a pravou rukou naňho ukazuje. Udáva smer cesty.

  Spôsob, akým pristupuje k svojmu Synovi a ako sa na nás pozerá, dáva aj nám nádej, že ak sa budeme na ňu obracať, budeme aj my rovnako materinsky privinutí a vypočutí. Tento obsah obrazu spôsobil, že Mária, ktorú zobrazuje, bola nazvaná Matka ustavičnej pomoci. Nad stredom čela žiari osemcípa zlatá hviezda, o niečo nižšie, po pravej strane hviezda – kríž. Hviezda symbolizuje panenstvo Márie pred a po narodení Ježiša a zdôrazňuje úlohu Márie ako Hviezdy, ktorá vedie k Ježišovi ako betlehemská hviezda mudrcov z východu.

  Ikona zdôrazňuje človečenstvo Ježiša a zmysel jeho umučenia. Symbolom jeho človečenstva je jeho bosé chodidlo, ktoré odhaľuje uvoľnený sandál.

  V roku 1866 vyšla kniha pod názvom "La Madre del Perpetuo Socorso" - čiže Matka Ustavičnej Pomoci. Je v nej obsiahnutá história a opis zázračných udalostí, ktoré sa stali pred touto ikonou.

  Pred ikonu Matky Ustavičnej Pomoci prichádzalo veľa ľudí. Porúčali svoje duchovné a dočasné potreby a vychádzali z Chrámu sv. Alfonza šťastný, lebo prežili stretnutie s Matkou. Často dostávali milosť, o ktorú prosili, rozprávali o tom iným a povzbudzovali k modlitbe k Matke Božej.

  (túto historiu som spracoval podľa www.cssr.sk)

  Pripravil: PaedDr. ThLic. Slavomír Molnár


  ↑