ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Charita OS a OZ SR

Katolícka Charita Ordinariátu OS a OZ SR

Katolícka charita Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky

Pri Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky je zriadená činnosť katolíckej charity.

Jej činnosť je zameraná na poskytovanie pomoci pre odsúdených po výkone trestu (aj počas trvania), ktorí sú bez akéhokoľvek sociálneho a rodinného zabezpečenia a prejavia o takúto pomoc (službu) záujem a spoluprácu.

Ide o tieto služby:
- sociálneho šatníka cez charitatívno-sociálne centrá jednotlivých diecéznych charít na Slovensku,
- sociálne poradenstvo, zákon o sociálnej pomoci, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi,
- spoločne hľadanie riešenia núdzového ubytovania,
- pomoc pri sprostredkovaní práce, verejnoprospešných prác, brigádnických prác,
- pri uskutočňovaní návštev rodinných príslušníkov, hlavne detí a napomáhať kontaktom medzi odsúdenými a rodinnými príslušníkmi, (po predchádzajúcom súhlase UVTOS,
- umožnenie a sprostredkovanie vykonania svätej spovede, duchovného rozhovoru po dohode s UVTOS. V prípadoch kolúznej väzby so súhlasom vyšetrovacích orgánov.
- prípadne ďalšej pomoci, po osobnom rozhovore s prihliadnutím na špecifické podmienky odsúdeného.

Osobný kontakt doporučujeme nadviazať cez sociálneho pracovníka, väzenského kaplána, pedagóga aspoň 6 mesiacov pred prepustením z výkonu trestu.

Kontakt:
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Katolícka charita
Nám. 4. apríla č. 18
900 33 Marianka
e-mail: chryzostom (zavinač) centrum.sk

Nadpis 2

Text...

Udalosti

Prehľad udalostí Charity Ordinariátu OS a OZ SR nájdete v samostatnom článku: Udalosti


↑