ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Charita OS a OZ SR

Katolícka Charita Ordinariátu OS a OZ SR - udalosti

  Zobrazené sú články č. 24 - 20 z počtu 24 Staršie >>>

Celoslovenské rokovanie SKCH

V Dolnom Smokovci pracovník katolíckej charity OS a OZ SR 29.5.2015 aktívne zúčastnil výjazdového celoslovenského rokovania Slovenskej katolíckej charity. Po krátkom osobnom predstavení hovoril o vzniku,význame a poslaní charity na Ordinariáte OS a OZ SR. Krátko informoval aj o činnosti a prípadoch, ktoré momentálne riešime. Načrtol aj cestu ďalšieho smerovania našej spolupráce.

Banská Bystrica

Dňa 28.5.2015 uskutočnil pracovník charity OS a OZ SR pracovnú cestu do väzenského zariadenia v Banskej Bystrici. Na stretnutí rokoval s väzenským kaplánom a sociálnymi pracovníkmi o obojstrannej a užitočnej spolupráci, ako si pomáhať pri práci s väzňami. Prešli sme si jednotlivé používané formy spolupráce a taktiež sme spomenuli prípady, ktoré už boli riešené resp. sme podali pomocnú ruku pri praktickom realizovaní.

Začiatok školského roka 2010/2011

Katolícka charita pri OS a OZ SR v rámci projektu „Pomocná ruka“ , ktorý realizuje spoločne s Renovábis z Freisingu zabezpečila školské pomôcky pre sociálne slabšie rodiny a rodiny bývalých odsúdených.

Pomocná ruka I. - pokračovanie

Katolícka charita pri OS a OZ SR v rámci projektu „Pomocná ruka“ , ktorý realizuje spoločne s Renovábis z Freisingu pokračovala v realizovaní projektu. V obci Farná v septembri 2010 na vybetonované základy pokračovalo murovanie obvodových múrov.

Duchovná pomoc chorým

Katolícka charita pri OS a OZ SR pri svoje práci pamätá aj na chorých. 17. septembra 2010 pracovník charity Ing. Jozef Maczvalda vykonal návštevu a zároveň zabezpečil duchovnu službu pre chorého člena ordinariátu Bartolomeja Deseta.

  Zobrazené sú články č. 24 - 20 z počtu 24 Staršie >>>

↑