ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Príhovor Svätého Otca Františka,
pri príležitosti národného zhromaždenia väzenských kaplánov Talianska

Drahí bratia,

ďakujem vám, a chcel by som využiť toto stretnutie s vami, ktorí pracujete vo väzniciach celého Talianska, aby ste odovzdali pozdrav všetkým väzňom. Prosím vás, povedzte im, že sa za nich modlím a že mi na nich záleží. Modlím sa k Pánovi a Panne Márii, aby mohli úspešne prekonať toto zložité obdobie ich života. Aby nestrácali odvahu, aby sa neuzatvárali do seba. Vy viete, že jeden deň je všetko v poriadku, ale na ďalší deň som dole, a táto vlna je náročná. Pán je blízko, ale skutkami, slovami, srdcom im hovorte, že Pán nezostáva pred ich celami, nezostáva vonku pred väznicami, ale je vo vnútri, je tam. Môžete im povedať nasledovné: Pán je vo vnútri spolu s nimi, aj On je stále väzňom. Väzňom našich sebectiev, systémov, mnohej nespravodlivosti. Napokon, je predsa ľahšie potrestať slabšieho, kým veľké ryby si slobodne plávajú vo vodách, však? Žiadna cela však nie je natoľko izolovaná, aby sa do nej nedostal Pán, žiadna: On je tam, plače spolu s nimi, pracuje s nimi, dúfa s nimi. Jeho otcovská a materská láska sa dostane všade. Preto každého prosím, aby si otvoril srdce tejto láske. Keď som raz v Buenos Aires dostal list od jedného z nich, tak som ho navštívil, kým teraz keď mi píšu z Buenos Aires častokrát, zvlášť v nedeľu zatelefonujem niektorým z tých, ktorí sú vo väzení, ktorých poznám, aby som sa s nimi porozprával. Potom, keď skončím telefonát, uvažujem: Prečo je tam on a nie ja, ktorý by som si to zaslúžil omnoho viac? Myslíte si, že mi to robí dobre? Prečo on padol a ja nie? Slabosti, ktoré máme, sú totiž rovnaké, a je to pre mňa tajomstvo, ktoré ma vedie k modlitbe, a ktoré ma k uväzneným približuje.

A modlím sa aj za vás kaplánov, za vašu službu, ktorá nie je ľahká, je veľmi náročná a veľmi dôležitá, pretože vyjadruje jeden zo skutkov milosrdenstva; robí viditeľnou prítomnosť Pána vo väzení, v cele. Ste znamením Kristovej blízkosti pre týchto bratov a sestry, ktorí potrebujú nádej. Práve ste hovorili o spravodlivosti odpustenia, ale aj o spravodlivosti nádeje, o otvorených dverách, o horizontoch. Toto nie je utópia, je to možné urobiť. Nie je to ľahké, pretože naše slabosti, dokonca aj pokušenia či diabol číhajú všade, ale musíme sa stále pokúšať o spravodlivosť.

Prajem vám, aby bol Pán stále s vami, aby vás požehnával, a aby vás ochraňovala Panna Mária. Držte sa Panny Márie, pretože ona je Matkou vás všetkých a tiež všetkých vo väzniciach. Toto vám želám, ďakujem! A prosím Pána, aby žehnal vás i vašich priateľov a priateľky vo väzení; ale najprv prosme Pannu Máriu, aby nás vždy viedla k Ježišovi: Zdravas´, Mária...

23.októbra 2013


↑