ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Štatút Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR zmena č. 1

Prot. N. 73702010

KONGREGÁCIA PRE BISKUPOV

DEKRÉT

týkajúci sa úpravy článkov 7, 34 a 35 Štatútov Vojenského ordinariátu Slovenskej republiky _______________________________

Jeho Excelencia Mons. František Rábek, vojenský ordinár pre Slovenskú republiku, predložil prostredníctvom dobrých úradov Apoštolskej nunciatúry na Slovensku úpravu článkov 7, 34 a 35 Štatútov Vojenského ordinariátu, ktoré vydala Svätá stolica 20. novembra 2004, aby bolo lepšie postarané o duchovnú službu a v duchu apoštolskej konštitúcie „Spirituali militum curae“. Kongregácia pre biskupov, po konzultáciách s kompetentnými dikastériami, schvaľuje nové články v nasledujúcom znení:

Článok 7. – Katedrálnym chrámom ordinariátu je Kostol svätého Šebastiána v Bratislave- Krasňanoch. Svätým patrónom ordinariátu je svätý Šebastián.

Článok 34. – V súvislosti s otázkami káuz, kontroverzií alebo sankcií veriacich ordinariátu je kompetentným tribunálom prvej inštancie podľa noriem Kánonického práva Bratislavský metropolitný tribunál.

Článok 35. – Odvolacím tribunálom ordinariátu je Trnavský arcidiecézny tribunál.

Z Vatikánu 22 januára 2011

Marc Kardinál OULLET

Prefekt

Manuel Monteiro de CASTRO

sekretár


↑