ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenskej dobrovoľnej služby

Udalosti katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

  Zobrazené sú články č. 13 - 9 z počtu 13 Staršie >>>

Gospelove vystúpenia vo väznici v Banskej Bystrici

Dňa 21.júla 2018 k nám zavítala dievčenská gospelova kapela zo Spoločenstva Betel z Hlohovca. Svojím hudobným prejavom a osobným svedectvom o účinkoch Božej lásky pozdvihli na duchu mnohých prítomných. Predstavili sa v dvoch vystúpeniach na ktorých sa zúčastnilo 87 obvinených a odsúdených. Vystúpenie bolo nadviazaním na Gospel stretnutie Branislava Letka z Lamačských chvál s odsúdenými na oddiely doživotných trestov.

Text: Ľuboš Kaščak

Hudobný koncert vo väznici Levoča

Dňa 17. júna 2018 v popoludňajších hodinách sa v ÚVTOS Levoča uskutočnil hudobný koncert pre odsúdené ženy. Gospelová skupina Lámačské chvály predstavila svoj repertoár v podaní piesni a hovoreného slova. Svojim vystúpením priniesla dobrú náladu a príjemne narušila každodenný stereotyp väzenského života. Potleskom odsúdených žien boli odmeňované jednotlivé vstupy. Záverečný potlesk bol pre účinkujúcich jasným znakom úspechu ich predstavenia.

Text: Slavomír Molnár

Katechéza o Panne Márii Škapuliarskej

Dňa 19.11.2017 prijal pozvanie na nedeľné sväté omše do väzenskej kaplnky páter Mgr. Miloš Viktorín, rehoľník z rádu Karmelitánov zo Starých Hôr. Počas dvoch sv. omší pre odsúdených zo stredného a maximálneho stupňa stráženia predniesol katechézu o Panne Márii Škapuliarskej. Vysvetlil význam slova škapuliar, akým spôsobom slúži kresťanovi a svedčil o osobnej skúsenosti ako mu škapuliar pomohol v duchovnom živote. Po sv. omši nasledovalo požehnanie škapuliarov a kto prejavil záujem bol ním obdarovaný. Po sv. omši mali odsúdení záujem o rozhovor s rehoľným pátrom. Väzenský kaplán Mgr. Rastislav Firment sa poďakoval pátrovi Milošovi za čas a cestu, ktorú obetoval, aby sa mohol podeliť o jednu z chariziem Karmelitánov.

Text: Rastislav Firment

Lámačské chvály vo väznici v Banskej Bystrici

Sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla 2017 sme oslávili svätou omšou, ktorú doprevádzala kresťanská kapela Lámačské chvály. Zavítala do ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, kde po sv. omši asi pre 40 osôb vo väzení mali gospelový koncert s osobným svedectvom. Členovia kapely sa počas koncertu zdôverili prítomným so svojimi pocitmi počas vystúpenia. Za najväčší úspech považujú to, keď sa spolu zjednotia a dokážu v daný moment na pódiu dať Bohu chválu a prežiť ju naplno. Išlo o spoločnú chválu Boha a spoločnú modlitbu s obvinenými a odsúdenými.

Text: Ľuboš Kaščak

Slávnosť Zjavenia Pána vo väznici v Želiezovciach

Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2017 v personálnej farnosti Božieho milosrdenstva vo väznici v Želiezovciach počas svätej omši spievali vianočné koledy členky KVDS z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža a farníkov z Dudiniec. Po svätej omši odsúdení predviedli betlehemskú hru. Po betlehemskej hre nasledovalo požehnanie ciel odsúdených.

Text: Bartolomej Juhás

  Zobrazené sú články č. 13 - 9 z počtu 13 Staršie >>>

↑