ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenskej dobrovoľnej služby

Udalosti katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 8 - 4 z počtu 17 Staršie >>>

Koncert v ÚVTOS - Hrnčiarovce nad Parnou

V nedeľu popoludní 9.októbra 2016 odsúdení muži v ÚVTOS Hrnčiaroviec nad Parnou, mali možnosť zúčastniť sa gospelového koncertu a chvál v podaní hudobnej skupiny Betel.

Katolíckí mládežníci pôsobia v pastoračnom centre farnosti Hlohovec.Farské spoločenstvo ponúklo odsúdeným pásmo biblických textov, duchovné piesne, ohlasovanie kerygmy- základných Božích právd.

Text: Gabriel Dzvoňár

Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

V nedeľu 10.4.2016 si členovia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby (KVDS) z Hrnčiaroviec nad Parnou vykonali púť k Milosrdnej bráne do katedrály Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov svätého Šebastiána v Bratislave. Sprevádzal ich väzenský dekan o. Gabriel Dzvoňár, ktorému títo dobrovoľníci pomáhajú v duchovnej službe odsúdeným. Svätej omši predsedal Mons. František Rábek. Po nej otec biskup urobil zúčastneným pútnikom výklad k mozaikám pátra Marka Rupnika, ktoré dotvárajú duchovnú atmosféru v katedrále. Ústrednou postavou je Zmŕtvychvstalý Ježiš, ktorý sa zjavil apoštolom vo Večeradle. Zaujímavá je aj postava bl. Zdenky, ktorá je oblečená v bielom rúchu, a nie v čiernom, aké nosila za svojho života. Biele rúcho vyjadruje jej mučenícku smrť , ktorou podľa Zjavenia sv. apoštola Jána si mučeníci vybielili rúcho v Baránkovej krvi.

Púte sa zúčastnili nielen dobrovoľníci, ktorí pravidelne vykonávajú duchovnú službu odsúdeným, ale aj tí, ktorí sa za KVDS modlia a tí, ktorí si s odsúdenými dopisujú a tak im pomáhajú v ich duchovnom a ľudskom raste.

Text: Oľga Stropkovičová

Udelenie pomazania chorých vo väzenskej nemocnici

Svätý rok milosrdenstva veriaci z personálnej farnosti Povýšenia svätého Kríža v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne prežívali 11. februára 2016 zapojením sa do slávenia 24. Svetového dňa chorých. Pri tejto príležitosti počas svätej omše prijali nemocní obvinení, odsúdení a príslušníci pomazanie chorých. Celý priebeh slávnosti hudobne doprevádzali študenti trenčianskeho piaristického gymnázia pod vedením riaditeľa gymnázia pátra Stanislava Bujdáka SchP.

Text: Bartolomej Juhás

Milosrdné sestry svätého Kríža vo väznici v Želiezovciach

V Svätom roku milosrdenstva rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža z Dudiniec 7. februára 2016 navštívili väznicu v Želiezovciach. Spevom doprevádzali svätú omšu. Spoločne s odsúdenými si slovno-hudobným pásmom pripomenuli život blahoslavenej sestry Zdenky, ktorá prežila časť svojho života vo väzení. Rehoľne sestry do väznice doprevádzal kňaz Mgr. Marek Hraňo, ktorý odsúdeným vyslúžil sviatosť zmierenia.

Text: Bartolomej Juhás

Pracovné stretnutie členov KVDS Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 6.2.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby (KVDS) vykonávajúcich službu vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou s bratislavským väzenským dekanom PaedDr. Gabrielom Dzvoňárom.

Stretnutie začalo svätou omšou v kaplnke Inštitútu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave, ktorú celebroval vdp. Gabriel Dzvoňár. Na svätej omši boli prítomné aj sestry z tohto kláštora. Otec Gabriel v homílii poukázal na dôležitosť duchovnej služby väzňom zo strany rehoľných sestier. Niektoré prichádzajú k väzňom pravidelne, iné príležitostne s duchovným programom na sviatky a pri iných príležitostiach, ako bola napr. prítomná relikvia svätej Terézie z Lisié v tomto ústave. Odovzdal im poďakovanie za ich službu a svedectvo života od Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka.

Pracovné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie duchovnej služby zo strany dobrovoľníkov v uplynulom roku 2015 a plánovanie aktivít na rok 2016. Zároveň prítomných otec Gabriel povzbudil duchovno-formačným príhovorom na tému: Milosrdenstvo v službe väzňom.

Text: Oľga stropkovičová

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 8 - 4 z počtu 17 Staršie >>>

↑