ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

  Zobrazené sú články č. 49 - 45 z počtu 49 Staršie >>>

Nový duchovný na vikariáte

Do služieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR nastúpil 15. júla 2019 Mgr. Rastislav Zápach. Kňazskú službu bude vykonávať na vikariáte ZVJS.

Vyprosujeme mu na tomto špeciálnom poli pastorácie veľa Božích milosti, trpezlivosti a tvorivého ducha.

Text: Bartolomej Juhás

Dominika Gurbaľová vo väznici v Banskej Bystrici

Dňa 2. februára 2019 sa na pozvanie Katolíckej cirkvi konal koncert gospelovej speváčky Mgr. Dominiky Gurbaľovej. Dominika pôsobí na hudobnej gospelovej scéne niekoľko rokov a vydala dva albumy. Doobedňajší program sa odohrával v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová. Aktivity sa zúčastnilo 50 odsúdených. Celý koncert sa niesol v pozitívnom duchu, ktorý bol okrem piesní z vlastnej tvorby obohatený o hovorené slovo a svedectvá života pozvaných hostí. Po krátkej obednej prestávke sa hudobná skupina presunula do Liečebno-rehabilitačného strediska zboru Kováčová. Tejto aktivity sa zúčastnili odsúdené ženy z otvoreného oddelenia, a tiež niekoľko príslušníkov zboru, ktorí boli v tom čase prítomní v stredisku. Po každom vystúpení boli interpreti odmenení búrlivým potleskom. Na záver poďakoval väzenský kaplán účinkujúcim za ochotu merať dlhú cestu a robiť nezištné dobré skutky v ohlasovaní dobrej zvesti. Najväčším povzbudením bolo zaiste pre všetkých radostné posolstvo. Posolstvo toho, že každý má svoju cenu, a hlavne, že práve teraz je ten správny čas k zmene života.

Text: Tomáš Metyľ

Štedrý den vo väznici v Žiline

Nielen Vianoce majú byť časom ľudských sŕdc

Vianoce sú časom, kedy akosi prirodzene máme k sebe bližšie a sme viac prístupní frekvenciám znejúcim v srdciach našich blížnych. Ich čaro, spojené s nehou „Nebeského dieťaťa“, nás činí vnímavejšími a možno aj prístupnejšími pre dobro rôznych podôb. Tento rok dostali obvinení a odsúdení v žilinskej väznici nezvyčajný darček. Žiaci prvého ročníka Cirkevnej základnej skoly Romualda Zaymusa v Žiline im poslali vlastnoručne zhotovené vianočné pozdravy. Pozdravy im na štedrý deň 24. decembra 2018 odovzdávali riaditeľ ústavu plk. PaedDr. Pavol Kuba spolu s väzenským kaplánom. V očiach mnohých obvinených a odsúdených sa leskli slzy dojatia i vďačnosti. Úprimnosť malých detí ich dojala a viacerí úprimne ďakovali.

Kiežby sme všetci nezabúdali na svoje vlastné detské srdce – tento svet by bol určite lepší a šťastnejší.

Text: Emil Turiak

Hudobný Advent vo väznici v Leopoldove

Štvrtok druhého adventného týždňa 13. decembra 2018 vo väznici v Leopoldove Rímskokatolícka cirkev prestavila adventné hudobné vystúpenie v podaní kapely Lámačské chvály. Vystúpenie začalo v doobedňajších hodinách pre odsúdených na doživotný trest. V poobedňajších hodinách pokračovalo vystúpenie pre obvinených a nakoniec pre odsúdených. Odsúdení a obvinení boli vďační za čas, ktorí mohli stráviť počúvaním a zároveň zamyslením sa nad nádejou, ktorý je odkazom Adventu a Vianoc.

Text: Rastislav Firment

Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a biskup Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Pána arcibiskupa a biskupa privítal riaditeľ ústavu plk. Ing. Michal Halás, ktorý zároveň priblížil históriu ústavu a súčasnú podobu. Po úvodnom slove a prezentácii sa hostia presunuli do väzenskej kaplnky, kde bola slávená sv. omša za účasti odsúdených. Odsúdení mali možnosť klásť otázky a viesť diskusiu s o. arcibiskupom. Po sv. omši sa pokračovalo v prehliadke ústavu a ukončilo prehliadkou Expozície histórie väzenstva SR.

Pán arcibiskup sa poďakoval p. riaditeľovi za prijatie a možnosť vidieť podmienky väzenstva, nakoľko väzenské zariadenie navštívil prvýkrát.

Text: Rastislav Firment

  Zobrazené sú články č. 49 - 45 z počtu 49 Staršie >>>

↑