ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

  Zobrazené sú články č. 48 - 44 z počtu 48 Staršie >>>

Dominika Gurbaľová vo väznici v Banskej Bystrici

Dňa 2. februára 2019 sa na pozvanie Katolíckej cirkvi konal koncert gospelovej speváčky Mgr. Dominiky Gurbaľovej. Dominika pôsobí na hudobnej gospelovej scéne niekoľko rokov a vydala dva albumy. Doobedňajší program sa odohrával v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová. Aktivity sa zúčastnilo 50 odsúdených. Celý koncert sa niesol v pozitívnom duchu, ktorý bol okrem piesní z vlastnej tvorby obohatený o hovorené slovo a svedectvá života pozvaných hostí. Po krátkej obednej prestávke sa hudobná skupina presunula do Liečebno-rehabilitačného strediska zboru Kováčová. Tejto aktivity sa zúčastnili odsúdené ženy z otvoreného oddelenia, a tiež niekoľko príslušníkov zboru, ktorí boli v tom čase prítomní v stredisku. Po každom vystúpení boli interpreti odmenení búrlivým potleskom. Na záver poďakoval väzenský kaplán účinkujúcim za ochotu merať dlhú cestu a robiť nezištné dobré skutky v ohlasovaní dobrej zvesti. Najväčším povzbudením bolo zaiste pre všetkých radostné posolstvo. Posolstvo toho, že každý má svoju cenu, a hlavne, že práve teraz je ten správny čas k zmene života.

Text: Tomáš Metyľ

Štedrý den vo väznici v Žiline

Nielen Vianoce majú byť časom ľudských sŕdc

Vianoce sú časom, kedy akosi prirodzene máme k sebe bližšie a sme viac prístupní frekvenciám znejúcim v srdciach našich blížnych. Ich čaro, spojené s nehou „Nebeského dieťaťa“, nás činí vnímavejšími a možno aj prístupnejšími pre dobro rôznych podôb. Tento rok dostali obvinení a odsúdení v žilinskej väznici nezvyčajný darček. Žiaci prvého ročníka Cirkevnej základnej skoly Romualda Zaymusa v Žiline im poslali vlastnoručne zhotovené vianočné pozdravy. Pozdravy im na štedrý deň 24. decembra 2018 odovzdávali riaditeľ ústavu plk. PaedDr. Pavol Kuba spolu s väzenským kaplánom. V očiach mnohých obvinených a odsúdených sa leskli slzy dojatia i vďačnosti. Úprimnosť malých detí ich dojala a viacerí úprimne ďakovali.

Kiežby sme všetci nezabúdali na svoje vlastné detské srdce – tento svet by bol určite lepší a šťastnejší.

Text: Emil Turiak

Hudobný Advent vo väznici v Leopoldove

Štvrtok druhého adventného týždňa 13. decembra 2018 vo väznici v Leopoldove Rímskokatolícka cirkev prestavila adventné hudobné vystúpenie v podaní kapely Lámačské chvály. Vystúpenie začalo v doobedňajších hodinách pre odsúdených na doživotný trest. V poobedňajších hodinách pokračovalo vystúpenie pre obvinených a nakoniec pre odsúdených. Odsúdení a obvinení boli vďační za čas, ktorí mohli stráviť počúvaním a zároveň zamyslením sa nad nádejou, ktorý je odkazom Adventu a Vianoc.

Text: Rastislav Firment

Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a biskup Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Pána arcibiskupa a biskupa privítal riaditeľ ústavu plk. Ing. Michal Halás, ktorý zároveň priblížil históriu ústavu a súčasnú podobu. Po úvodnom slove a prezentácii sa hostia presunuli do väzenskej kaplnky, kde bola slávená sv. omša za účasti odsúdených. Odsúdení mali možnosť klásť otázky a viesť diskusiu s o. arcibiskupom. Po sv. omši sa pokračovalo v prehliadke ústavu a ukončilo prehliadkou Expozície histórie väzenstva SR.

Pán arcibiskup sa poďakoval p. riaditeľovi za prijatie a možnosť vidieť podmienky väzenstva, nakoľko väzenské zariadenie navštívil prvýkrát.

Text: Rastislav Firment

13. Národná púť do Ríma a Vatikánu

V dňoch 16. 9. až 22. 9. 2018 sa konala 13. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu, ktorej neodmysliteľnou súčasťou boli príslušníci zboru z celého Slovenska spolu s najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorých počas púte sprevádzal väzenský kaplán z ÚVTOS Dubnica nad Váhom. V stredu pri generálnej audiencii pápeža Františka bol okrem iného odovzdaný dar zhotovený odsúdenými z ÚVTOS Dubnica nad Váhom v rámci záverečných prác na SOŠ Dubnica nad Váhom v odbore umelecký rezbár. Neočakávaným duchovným zážitkom bolo stretnutie so Svätým otcom Františkom v bazilike Sancta Maria Maggiore, ktorú navštívil krátko po skončení svätej omše Ordinariátu, aby sa pomodlil pred svojou nastávajúcou pastoračnou návštevou pobaltských krajín.

Počas týždňovej púte navštívili mesto Assisi, rodisko sv. Františka. V Ríme a Vatikáne navštívili štyri hlavné pápežské baziliky, Vatikánske záhrady, katakomby sv. Šebastiána, Vatikánske múzeá spolu so Sixtínskou kaplnkou, Sväté schody, baziliku sv. Klementa, kde je miesto hrobu apoštola Slovanov sv. Cyrila, baziliku sv. Prassedy, kde v priľahlom kláštore boli počas svojho pobytu v Ríme ubytovaní sv. Cyril a Metod, Tre Fontane, miesto mučeníckej smrti sv. Pavla. Počas voľného dňa individuálne, alebo spolu s väzenským kaplánom navštívili významné historické pamiatky mesta Ríma: fontánu di Trévi, Panteón, Piazza Navona, Kapitol, Forum Romanum, Colosseum, Španielske schody a ďalšie.

Veľká vďaka za organizačné zabezpečenie púte patrí vojenskému ordinárovi OS a OZ SR Mons. Františkovi Rábekovi a zamestnancom ordinariátu, taktiež veľvyslancom SR pri Svätej Stolici a Talianskej republike a zamestnancom veľvyslanectiev, Ministerstvu vnútra Talianskej republiky, Generálnemu riaditeľstvu zboru, Väzenskému vikariátu a ďalším, ktorí sa podieľali na zvládnutí takej rozsiahlej akcie.

Príslušníci zboru s rodinami, ktorí absolvovali púť, vyjadrovali svoju spokojnosť s jej priebehom, ktorú v posledných rokoch cítiť na stále väčšom stúpajúcom záujme z ústavou. Preto dúfame, že sa tento záujem podarí uspokojiť v nasledujúcich ročníkoch.

Text: Martin Šabo

  Zobrazené sú články č. 48 - 44 z počtu 48 Staršie >>>

↑