ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 57 - 53 z počtu 62 Staršie >>>

Relikvie blahoslavnej Anky Kolesárovej vo väznici v Sučanoch

V máji 2019 bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch požehnaná kaplnka bl. Anny Kolesárovej. Prvýkrát od zriadenia tejto kaplnky v ženskej väznici sa tam konala dňa 20. novembra 2019 odpustová slávnosť. Odsúdené ženy privítali medzi sebou túto výnimočnú mladú ženu, keďže v ten deň bola v ich kaplnke nainštalovaná jej relikvia.

Sláveniu predsedal generálny vikár OS a OZ SR Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB. Ten v homílii vyzdvihol úlohu ženy-matky a že aj v prípade bl. Anny by sme mali oslavovať mamu i otca tejto blahoslavenej, ktorí ju dobre vychovali. Už ako desaťročná prevzala v dome ženské práce a aj veta, ktorú jej povedal otec, aby vojakovi niečo pripravila, ukazuje jej zručnosť v kuchyni napriek tak nízkemu veku. V homílii kazateľ povedal: „Anka sa zachovala správne. Všetky ženy na ňu môžete byť hrdé! Zverujte jej svoje dievčatá,“ a dodal: „To nevadí, že ste tu. Dobro môžete robiť všade.“

V tento deň mali v ústave v Sučanoch pracovno-formačné stretnutie kňazi slúžiaci v ZVJS vo väzniciach na Slovensku na tému pastorácie Rómov. O to slávnostnejšia bola táto udalosť za účasti šiestich kňazov i troch rehoľných sestier, ktoré tam pravidelne vykonávajú ako dobrovoľníčky duchovnú službu.

Text: Františka Čačková, OSF

Hudobná skupina VHS vo väznici v Dubnici nad Váhom

V nedeľu dňa 27. októbra 2019 zavítala do ústavu v Dubnici nad Váhom hudobná skupina VHS z Topoľčian, spoločne s priateľmi komunity sv. Egídia, ktorí prišli až z Prešova. Najskôr sprevádzali svojou hudbou a spevom nedeľnú svätú omšu, po ktorej nasledoval koncert. Na svätej omši väzenský kaplán pripomenul konanie mimoriadneho misijného mesiaca október, ktorý vyhlásil pápež František v súvislosti s konaním synody o Amazónii. V našej súčasnosti je dôležité, aby sme priblížením sa k Bohu, žili aj v súlade so sebou samými, s prírodou a v úcte k blížnym. Viac ako sto odsúdených, ktorí sa v ústavnej jedálni, zúčastnili aj následného koncertu, vyjadrovalo s výkonmi účinkujúcich svoju spokojnosť spontánnym potleskom. Vystúpenia hudobnej skupiny VHS sú živé, profesionálne, preniknuté radosťou a hodnotami viery, ktoré sa snažia šíriť svojim hudobným prejavom, vychádzajúcim z vnútorného prežívania.

Text: Martin Šabo

Nový duchovný vo väzenskom vikariáte

Do služieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR nastúpil 01. októbra 2019 ThLic. Martin Miňo. Kňazskú službu bude vykonávať v personálnej farnosti Božieho milosrdenstva v ÚVTOS Želiezovce.

Vyprosujeme mu na tomto špeciálnom poli pastorácie veľa Božích milosti, trpezlivosti a tvorivého ducha.

Text: Bartolomej Juhás

Štrnásta národná púť do Ríma a Vatikánu

V dňoch 8. 9. až 14. 9. 2019 sa konala 14. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu, ktorej stabilnou súčasťou boli aj príslušníci zboru z celého Slovenska spolu s najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorých počas púte sprevádzal väzenský kaplán z ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

Pútnici svoju púť začali v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. V priebehu púte navštívili mesto Assisi, rodisko sv. Františka a sv. Kláry. V Ríme a Vatikáne navštívili štyri hlavné pápežské baziliky, Vatikánske záhrady, katakomby sv. Šebastiána, Vatikánske múzeá spolu so Sixtínskou kaplnkou, Sväté schody, Tre Fontane, miesto mučeníckej smrti sv. Pavla, baziliku sv. Klementa, kde je miesto hrobu apoštola Slovanov sv. Cyrila, baziliku sv. Prassedy, kde v priľahlom kláštore boli počas svojho pobytu v Ríme ubytovaní sv. Cyril a Metod. Tu sv. Cyril aj zomrel v roku 869. Keďže od tejto udalosti v tomto roku uplynulo 1150 rokov v katakombách pod bazilikou sv. Klementa, kde bol pochovaný, sme zaspievali krátku slovenskú duchovnú pieseň. Počas voľného dňa individuálne, alebo spolu s väzenským kaplánom pútnici navštívili významné historické pamiatky mesta Ríma: fontánu di Trévi, Panteón, Piazza Navonu, Kapitol, Forum Romanum, Colosseum, Španielske schody, Kopulu chrámu sv. Petra a ďalšie.

Veľká vďaka za organizačné zabezpečenie púte patrí vojenskému ordinárovi OS a OZ SR Mons. Františkovi Rábekovi a zamestnancom ordinariátu, taktiež veľvyslancom SR pri Svätej Stolici a Talianskej republike a zamestnancom veľvyslanectiev, Ministerstvu vnútra Talianskej republiky, Generálnemu riaditeľstvu zboru, Väzenskému vikariátu a ďalším, vďaka ktorým je púť aj dôstojnou reprezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí.

Martin Šabo

Odpustová slávnosť vo väznici Banská Bystrica

Druhú augustovú nedeľu 11. augusta 2019 bola slávnosť patrónky väzenskej kaplnky v Banskej Bystrici sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej. Hlavný celebrant väzenský kaplán Mgr. Tomáš Metyľ (pôsobiaci vo väznici Banská Bystrica-Kráľová) v homílii pri svätej omši, na ktorej sa zúčastnili väznené osoby, poukázal na jej neúnavnú snahu na ceste hľadania pravdy. Jej vlastný výrok ju charakterizuje ešte pred konverziou: „Moje hľadanie pravdy bolo mojou jedinou modlitbou.“ Konvertovala vo veku tridsať rokov po prečítaní autobiografických spisov sv. Terézie z Avily. Keď knihu dočítala, povedala si: „Toto je Pravda.“ Neskôr vstúpila do kláštora karmelitánskych sestier. Pápež Ján Pavol II. ju 11. októbra 1998 svätorečil. Za spolupatrónku Európy bola vyhlásená 1. októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou.

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 57 - 53 z počtu 62 Staršie >>>

↑