ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Čo je Katolícka väzenská dobrovoľná služba

Katolícka väzenská dobrovoľná služba (KVDS) je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci a je určená ľuďom, ktorí sa dostali do väznice. Prednostne je zameraná na poskytovanie katolíckej duchovnej služby.

Patrónkou KVDS je svätá Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi.

Dobrovoľník KVDS môže byť:
kňaz, diakon, zasvätená osoba, bohoslovec, laik.
Začlenený môže byť do skupiny:
apoštolskej
 • katechéta – prichádza medzi väznené osoby, kde vykonáva apoštolát individuálnou alebo skupinovou formou,
 • dopisovateľ – vykonáva apoštolát prostredníctvom listového kontaktu, s tým, ktorému nik nepíše,
 • charita – podieľa sa na apoštoláte prostredníctvom zasielania balíkov,
 • kontemplatívnej
 • adorátor – ten, čo podporuje prácu KVDS modlitbou.
 • Kontakt:
  OZ Ain Karim
  Kláštorná ulica č. 2
  931 31 Šamorín
  e-mail: kvdssr (zavinač) gmail.com

  ↑