ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Iné ...

Svätá omša ako poďakovanie za službu

Za všetkých väzenských dobrovoľných spolupracovníkov katolíckej duchovnej služby biskupský vikár Bartolomej Juhás, SDB slúži svätú omšu 24-tého v mesiaci. Prvá svätá omša bola 24. septembra 2008.

Ain Karim

* V nedeľu 17. mája 2008 sa uskutočnilo neformálne stretnutie bývalých odsúdených z ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou s tímom dobrovoľníkov väzenskej duchovnej služby (VDS) z OZ Ain Karim. Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom obnoviť a prehĺbiť vzájomné kontakty a priateľstvá, ktoré boli nadviazané medzi účastníkmi počas duchovných aktivít v ÚVTOS. Dobrovoľníci VDS v Hrnčiarovciach nad Parnou sa chcú touto formou venovať odsúdeným po výkone trestu, ak odsúdení o vzájomnú komunikáciu prejavia záujem. Program tvorila spoločná sv. omša a opekačka v prírode pri Zlatých pieskoch v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 10 ľudí, z toho 4 bývalí odsúdení. Podujatie bolo pilotným nápadom, v ktorom chcú dobrovoľníci VDS pokračovať.

* V nedeľu dňa 12.10.2008 sa konala v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou akcia nazvaná „Evanjelizácia“, ktorú organizovalo Občianske združenie AIN KARIM z Trnavy a pobočky z Šamorína. Evanjelizácia začala o 14:00 hodine a skončila o 16:00 hod.

Na Evanjelizácii sa zúčastnili členovia Občianskeho združenia AIN KARIM v spolupráci s pozvanými hosťami. Menovite páter Gabriel – františkánsky kňaz, Pavol Štrba a dvaja ďalší dobrovoľníci: Jano a Peter.

Evanjelizácia začala piesňami pátra Gabriela a jeho svedectva, ako sa cíti byť mužom a pokračovala vyučovaním Pavla Štrbu o jeho pohľade na tému Evanjelizácie o Identite muža.

Po vyučovaní nasledovali workšopy na Tému: „Čo ma oslovilo vo vyučovaní o identite muža.“ Obsahom bola následná diskusia o otázkach a doplňujúcich otázkach na tému identity muža. Doplňujúce otázky: Čo mi bráni prežívať svoju identitu muža? Kto je môj vzor muža? Od koho sa učím byť mužom? V akej situácii sa cítim byť mužom?

Rozprávať sa o nakreslených archetypoch muža / bojovník, vodca, priateľ, učiteľ a otec/.

Po woršopoch sme zhrnuli o čom bola diskusia a k čomu sme dospeli = výsledok workšopov.

Znovu nám zaspieval páter Gabriel a na záver nás požehnal.

Možno sa pýtate prečo téma Identita muža?

Oni žijú v tieni svojej skutočnej identity. Oni počúvajú svojich zlých našepkávačov, ktorými sú často strach, zranenia, ľudia v ich okolí, negatívne skúsenosti atď. Oni žijú v zajatí. Inšpirovalo nás Slovo zo Skutkov Apoštolov 3, 1-10. Peter a Ján kráčajú cez Krásnu bránu v Jeruzaleme, pri ktorej žobre chromý muž. Čaká, že od nich dostane almužnu, ale oni sa len pozrú do svojich prázdnych vrecká. Peter však vie, že nie je chudobný, lebo má Krista a preto hovorí: „Zlato a striebro nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Nazaretského vstaň a choď!“

Aj my máme Krista!!! Bohu na nich záleží a chce, aby žili plným životom. Modlíme sa, aby práve táto naša Evanjelizácia bola ten čas kairos pre nich. Aby sme dovolili Bohu použiť nás na svedectvo a aby sme sa stali svedectvom pre nich.

Mária Danišová, členka OZ AIN KARIM

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)

17. október - svetový deň boja proti chudobe a seminár Kresťania v spoločnosti

Z príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe 17. a 18. októbra 2008 zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) tretí ročník prezentácie združení a organizácií, ktoré rôznymi spôsobmi a činnosťami prispievajú k zmierneniu chudoby na Slovensku.

Asi 20 organizácií, ktoré sú členmi FKI, alebo s ním spolupracujú, prezentovalo svoju činnosť v priestoroch Tatracentra v Bratislave. Návštevníci v tomto priestore, sa živo zaujímali o prácu s väzňami, bezdomovcami, starými ľuďmi, s deťmi v krízových centrách a pod.

Väzenskú duchovnú službu prezentovali organizácie, združenia a rehoľné spoločenstvá, ktoré sa vo svojej činnosti zameriavajú na prácu s väzňami. Boli to: Združenie Matta Talbota, o. z. Ain Karim, Spolky sv. Vincenta, Misijné sestry Ducha Svätého a sestry sv. Vincenta.

Veríme, že si mnohí návštevníci odniesli z veľmi príjemnej atmosféry v srdci radosť, a snáď aj túžbu, ktorá ich môže postupne priviesť ku konkrétnym skutkom pomoci núdznym.

Zároveň sa pri príležitosti svetového dňa boja proti chudobe uskutočnil seminár na tému Kresťania v spoločnosti. Aj tu sa zúčastnili a prezentovali viaceré organizácie, ktoré sa venujú väzňom a ex väzňom.


↑