ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Spolok sv. Vincenta z Paul

Svätá omša ako poďakovanie za službu

Za všetkých väzenských dobrovoľných spolupracovníkov katolíckej duchovnej služby biskupský vikár Bartolomej Juhás, SDB slúži svätú omšu 24-tého v mesiaci. Prvá svätá omša bola 24. septembra 2008.

Konferencia Troch košických mučeníkov - Košice

... texty ...


↑