ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Nitra-Chrenová

Nitra-Chrenová

Základné informácie

Dekanát:
Nitriansky väzensky dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
personálna farnosť Narodenia Panny Márie
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Adresa:
Vašinova 124/59
priečinok 18C
Nitra-Chrenová
950 61
Katolícky väzenský kaplán:
Mgr. Peter HASARA
telefón: 037 / 653 6537 - 9
fax: 037 / 733 6541
e-mail: peter.hasara(zavinač)zvjs.sk

Duchovná služba pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

Sviatosť zmierenia:
Štvrtá nedeľa v mesiaci od 9:00 hod..
Svätá omša:
Štvrtá nedeľa v mesiaci o 10:00 hod..
Miesto: Kostol svätého Michala, Na Vŕšku, Nitra.
Po dohode s väzenským kaplánom je možné slúžiť svätú omšu, prípadne sviatosti /sväteniny/ aj v inom kostole.
Na stretnutie s Vami sa teší Mgr. Peter Hasara, kaplán.

História farnosti

  • Od 1. 7. 2003 do 31.8.2005 pôsobil Mgr. Tusia Umba Dimbi — katolícky väzenský kaplán z ÚVV Nitra.
  • 1. 9. 2005 - za katolíckého väzenského kaplána je menovaný Mgr. Peter Hasara.
  • 1. 3. 2006 - zriadenie farnosti: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť Narodenia Panny Márie na ÚVTOS v Nitre-Chrenovej.
  • 27. 3. 2011 - prinesenie relikvie svätého Cyrila do väzenskej kaplnky.

  • ↑