ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - ÚVV Prešov

ÚVV Prešov

Základné informácie

Dekanát:
Košický väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
personálna farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopku
Ústav na výkon väzby Prešov
Adresa:
kpt. Nálepku 1
priečinok č. 113
Prešov 1
081 13
Katolícky väzenský kaplán:
Mgr. Štefan BLANÁR
telefón: 051 / 7731 935
fax: 051 / 7732 885
e-mail: stefan.blanar(zavinač)zvjs.sk
Pôsobnosť:
OO Prešov, ÚVTOS Sabinov

História farnosti

 • 1. 3. 2004 - za katolíckého väzenského kaplána je menovaný Mgr. Štefan Blanár.
 • 1. 5. 2004 - zriadená väzenská farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopku na ÚVV Prešov.
 • 1. 3. 2006 - zmena názvu farnosti na: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopku na ÚVV Prešov.
 • Patrón - životopis

  Blahoslavený Vasiľ Hopko,
  biskup-mučeník (1904-1976)
  nesporne patrí k veľkým osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

  Roky mladosti

  Narodil sa 21.4.1904 v Hrabskom, neďaleko Bardejova. Pokrstený bol v rodisku 24.4.1904. Jeho rodičia, Vasiľ a Anna, boli jednoduchými roľníkmi. Otec zastával funkciu zvonára a pri zvonení ho usmrtil blesk. Matka pre veľkú chudobu odišla za prácou do Ameriky. Ako sedemročného ho vzal k sebe matkin brat – gréckokatolícky kňaz Demeter Petrenko.

  Základné vzdelanie získal v Bardejove a gymnázium absolvoval v Prešove. Po maturite roku 1923 vstupuje do kňazského seminára. Za kňaza bol vysvätený 3.2.1929 v Prešove biskupom Gojdičom.

  Roky pastorácie

  Po kňazskej vysviacke bol poverený pôsobiť medzi gréckokatolíkmi v Prahe. Venoval sa mládeži, robotníkom, študentom, nezamestnaným, sirotám. Založil Spolok gréckokatolíkov – študentov a Zväz gréckokatolíckej mládeže. Prispieval aj do mnohých časopisov článkami tykajúcimi sa problematiky viery a národností. Zároveň študoval ďalej teológiu na Karlovej univerzite. Štúdia ukončil doktorátom roku 1940 v Bratislave.

  Za záslužné pôsobenie dostal titul monsignor. Biskup Gojdič ho potom menoval špirituálom v Prešove. V roku 1937 bol menovaný za konzistoriálneho konzultora. Neskôr, v roku 1943 za profesora pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove. V tom čase sa stal aj redaktorom časopisu Blahovistnik. Napísal aj dielo Greko-katoličeskaja Cerkov.

  Pomocný biskup

  Predvídanie politických zmien, ako aj množstvo povinností, viedli biskupa Gojdiča k tomu, aby požiadal Svätú Stolicu o pomocného biskupa. A práve Hopko bol menovaný za pomocného biskupa prešovského a titulárneho biskupa midilského, a to bulou pápeža Pia XII zo dňa 2.januára 1947. Biskupskú vysviacku prijal 11.mája 1947. Hlavným svätiteľom bol biskup Pavol Gojdič, OSBM. Biskup V. Hopko sa takto stáva pravou rukou biskupa Gojdiča. Pri vizitáciách vo farnostiach povzbudzoval veriacich a začal ich pripravovať na ťažké chvíle, ktoré nastali, keď komunisti chytili moc do svojich rúk. Útlak proti gréckokatolíkom vyvrcholil tzv. „Prešovským soborom“.

  Uväznenie

  Po „Sobore“ nasledovali internácie v Prešove, Báči, Hlohovci a väzenie v Ruzyni. Tu prežil na samotke 122 dní, kde ťažko trpel. Dňa 24.10.1957 bol odsúdený Štátnym súdom v Bratislave na 15 rokov väzenia za protištátnu činnosť, zločiny velezrady a vyzvedačstva. Celkovo 21-krát ho premiestňovali z väzenia do väzenia (Leopoldov, Ilava, Valdice, Ruzyňov, Mírov). Zlé väzenské zaobchádzanie mu spôsobilo trvalé zdravotné následky. Kvôli tomu ho v roku 1963 prepustili z väzenia a bol umiestnený do domova dôchodcov v Oseku, kde bol pod policajným dozorom.

  Vzkriesená Cirkev

  Po spoločensko-politických zmenách v súvislosti s „Pražskou jarou“ bola vládnym nariadením č.70/1968 dňa 13. júna 1968 obnovená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Biskup V. Hopko sa aktívne zúčastňoval obnovy cirkvi. Normalizovaný komunistický režim však nedovolil Hopkovi vykonávať administráciu Prešovskej eparchie. 2.apríla 1969 bol menovaný za svätiaceho biskupa. Aj toto poslanie vykonával zodpovedne, napriek veku a podlomenému zdraviu. Posilňoval veriacich, konsekroval kňazov ako dobrý pastier. Zomrel 23.júla 1976 v Prešove. Pochovaný bol 28.júla a jeho ostatky boli uložené v krypte prešovskej katedrály. 29.novembra 2001 boli tieto ostatky premiestnené z krypty do steny ľavej bočnej kaplnky tej istej katedrály.

  Proces blahorečenia

  r.1986 – Metropolia Pittsburg v USA – začiatok procesu kanonizácie
  r.1995 – dňa 19.októbra – Kongregácia pre kauzy svätých vydala Nihil obstat v kauze beatifikácie.
  r.2003 – dňa 7. júla – v prítomnosti svätého otca Jána Pavla II. bol vyhlásený dekrét o mučeníctve Sluhu Božieho Vasiľa Hopku.

  Pripravil: Mgr. Štefan Blanár


  ↑