ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Ružomberok

Ružomberok

Základné informácie

Dekanát:
Banskobystrický väzenský dekanát
Farnosť:
personálna farnosť sv. Cyrila a Metoda
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
Adresa:
Dončova 6
priečinok 62
Ružomberok
034 01
Katolícky väzenský kaplán:
PaedDr. Peter Halkoci
telefón:044/28 32 111
fax:044/28 32 900
e-mail: peter.halkoci(zavinač)zvjs.sk

História farnosti

  • Organizačnou štruktúrou z 1. 7. 2007 je miesto katolíckeho väzenského kaplána zrušené.
  • Od 1. 5. 2010 je miesto katolíckeho väzenského kaplána obnovené.
  • Od 1. 11. 2003 do 31. 5. 2010 - duchovnú službu vykonával 1 x týždenne katolícky kňaz Mgr. Róbert Tokár.
  • Od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Tusia Umba Dimbi.
  • 1. 6. 2012 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný PaedDr. Peter Halkoci - čestný väzenský dekan.
  • 14. 7. 2013 zriadená farnosť: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť sv. Cyrila a Metoda v ÚVTOS v Ružomberku.

  • ↑