ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Sučany

Sučany

Základné informácie

Dekanát:
Banskobystrický väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
farnosť sv. Jána Bosca
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Kaplnka:
Svätého Jána Bosca
Blahoslavenej Anky Kolesárovej
Adresa:
priečinok 29
Martin - Sučany
036 63
Katolícky väzenský kaplán:
PhDr. Juraj MALÝ SDB
telefón: 043 / 28 32 111
fax: 043 / 28 32 901
e-mail: juraj.maly(zavinač)zvjs.sk

Svätá omša:

Pre príslušníkov a zamestnancov patriacich do personálnej katolíckej farnosti je slúžená svätá omša každú nedeľu o 7,30 hod., v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.

História farnosti

 • 1. 9. 2005 - 29. 2. 2008 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Peter Halkoci.
 • 1. 3. 2006 - zriadená farnosť: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť sv. Jána Bosca na ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch
 • 31. 1. 2007 - požehnanie kaplnky svätého Jána Bosca.
 • December 2007 - prestavba kaplnky - nový bohostánok, pódium, kríž.
 • Za príslušníkov a zamestnancov patriacich do personálnej katolíckej farnosti do 29. 2. 2008 bola slúžená svätá omša každú nedeľu o 7,30 hod., v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch.
 • 15. 5. 2008 za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný Mgr. Juraj Malý, SDB.
 • 29. 1. 2011 – pri príležitosti sviatku patróna farnosti navštívil farnosť apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. V popoludňajších hodinách pre odsúdených a prítomných odslúžil svätú omšu po slovensky spoločne s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. Odsúdení pripravili a predviedli kultúrny program.
 • 19. 4. 2013 – prinesenie relikvie svätého Jána Bosca do priestorov väznice v rámci putovania po Slovensku. Pri tejto príležitostí farnosť navštívil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a spoločne s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom, vikárom zástupcom vikára a kňazmi banskobystrického väzenského dekanátu pre odsúdených a prítomných odslúžil svätú omšu po slovensky.
 • 2. 5. 2019 - Mons. František Rábek požehnal kaplnku blahoslavenej Anky Kolesárovej v časti pre odsúdené ženy.
 • Patrón - životopis

  Sv. Ján Bosco – kňaz, spomienka 31. januára: narodil sa v Becchi (Castelnuovo di Asti) 16. augusta 1815 v roľníckej rodine.

  Po smrti otca Františka Bosca sa už ako dvojročný stal sirotou a Margita Occhienová ostala na výchovu Antona, Jozefa a Janka sama. S láskavou vytrvalosťou spojenou s neohraničenou vierou Margita ako múdra vychovávateľka vytvorila zo svojej rodiny domácu cirkev.

  Ján už odmala cítil túžbu stať sa kňazom. Rozprával o svojom sne z deviatich rokov, ktorý mu ukázal jeho poslanie: „Buď pokorný, statočný a silný,“ povedala mu vznešená pani žiariaca ako slnko, „to, čo sa teraz deje s týmito vlkmi, ktorí sa menia na baránkov, ty urobíš s mojimi deťmi. Ja ti budem učiteľkou. Príde čas, že všetko pochopíš.“ Už od chlapčenských rokov si Ján začal získavať svojich spolužiakov hrami a kúzlami, ktorým predchádzal tvrdý tréning. Každé jeho vystúpenie sprevádzala práca a modlitba.

  Staručký don Calosso ho uviedol do kňazských štúdií, no zároveň sa musel popasovať s mnohými ťažkosťami, dokonca opustiť aj vlastný dom kvôli nezhodám s bratom Antonom, ktorý chcel, aby Ján pracoval na poliach.

  Ján ako seminarista v Chieri založil Spolok veselosti, v ktorom boli združení mladíci z mestečka. Za kňaza bol vysvätený v júni v roku 1841. Jeho duchovný vodca don Cafasso mu odporučil, aby si štúdium ešte doplnil v cirkevnom konvikte (výchovný ústav so spoločným bývaním a stravou). Popritom však don Bosco začal okolo seba zbierať prvých chlapcov a organizoval sviatočné oratórium, ktoré sa spočiatku presúvalo z miesta na miesto, až nakoniec zakotvilo na Valdoccu. Mama Margita, aj keď už bola v pokročilom veku, prijala jeho pozvanie a prišla do Turína, aby mu pomohla s chlapcami. Stala sa pre nich mamou Margitou. Don Bosco začal poskytovať útulok sirotám bez prístrešia. Učil ich práci a láske k Pánovi, spieval, hral a modlil sa s nimi.

  Z prvých chlapcov sa stali prví spolupracovníci a začala sa rozvíjať aj jeho výchovná metóda, známa ako preventívny systém. „Buďte s chlapcami, rozumom, vierou a láskavosťou predídete hriechu. Stanete sa svätými a vychovávateľmi svätých. Naši chlapci budú cítiť, že sú milovaní.“ Z prvých spolupracovníkov, aj vďaka pomoci pápeža Pia IX., vznikla kongregácia – rehoľná spoločnosť (Saleziáni don Bosca), ktorá si za svoj cieľ stanovila, že sa bude usilovať o spásu mládeže, a to takým spôsobom, že bude bojovať proti každej chudobe a osvojí si heslo: „Daj mi duše a ostatné si vezmi.“ Mladý Dominik Savio bol prvým ovocím preventívneho systému.

  Panna Mária Pomocnica, ktorá vždy pomáhala donovi Boscovi v jeho diele, ho obdarila mnohými milosťami, často aj výnimočnými, ba aj peniazmi, ktoré potreboval pre svoje aktivity. Pomohla mu aj pri stavbe baziliky postavenej na jej počesť. Spolu so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou založil Inštitút dcér Panny Márie Pomocnice, so svojimi dobrodincami a spolupracujúcimi laikmi zase saleziánskych spolupracovníkov.

  Spomedzi množstva aktivít, ktoré vykonal počas svojho života, za osobitnú zmienku stojí jeho misionárska horlivosť a angažovanosť v šírení dobrej tlače, najmä cez saleziánsky vestník Bolettino salesiano.

  Don Bosco zomrel zodratý od práce ako 72-ročný dňa 31. januára 1888. Dnes sú saleziáni prítomní po celom svete. Na Slovensku pôsobia v 19 mestách. Donovi Boscovi - kňazovi dala Cirkev titul otec a učiteľ mládeže. Pius XI. ho v roku 1929 vyhlásil za blahoslaveného a na Veľkú noc 1. apríla 1934 za svätého.

  Pripravil: Mgr. Peter Halkoci


  ↑