ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Zoznam katolíckych väzenských kaplánov a väzenského diakona

Zoznam katolíckych väzenských kaplánov a väzenského diakona

Mgr. Štefan Blanár
Ordinovaný: 12.6.1996, Prešov
Inkardinovaný: Košický apoštolský exarchát, od 2008 Košická eparchia
Pôsobiska:
1996 - administrátor, Košice-Furča
1999 - farár, Jasenov
2004 - katolícky väzenský kaplán, Prešov
2008 - 2010 - dekan - košického väzenského dekanátu
PaedDr. Gabriel Dzvoňár
Ordinovaný: 1.6.2003, Košice
Inkardinovaný: Mukačevská eparchia
Pôsobiska:
2003 - farár, Perečín, Ukrajina
2006 - katolícky väzenský kaplán, Hrnčiarovce nad Parnou
2014 - dekan bratislavského väzenského dekanátu
Mgr. Rastislav Firment
Ordinovaný: 19.6.2005, Prešov
Inkardinovaný: Prešovská arcidiecéza, od 1.12.2014 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2005 - kaplán, Prešov, Sídlisko III.
2005 - 2006 správca farnosti Jarabina
2010 - 2014 katolícky väzenský kaplán, Želiezovce
2014 - katolícky väzenský kaplán, Leopoldov
PaedDr. Rudolf Galambos
Ordinovaný: 21.6.2001, Eger, Maďarsko
Inkardinovaný: Rožňavská diecéza, od 1.1.2012 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2001 - kaplán, Rimavská Sobota
2001 - katolícky väzenský kaplán, Košice-Šaca
2010 - dekan - košického väzenského dekanátu
PaedDr. Peter Halkoci
Ordinovaný: 16.6.2001, Košice
Inkardinovaný: Košická arcidiecéza, od 1.4.2012 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2001 - kaplán Kračúnovce
2004 - kaplán Hanušovce nad Topľou
2005 - 2008 - katolícky väzenský kaplán, Sučany
2008 - 2010 - katolícky väzenský kaplán, Želiezovce
2008 - 2012 dekan - nitrianskeho väzenského dekanátu
2010 - 2012 - dekan - katolícky väzenský kaplán, Nitra
2012 - katolícky väzenský kaplán, Ružomberok
2012 - 2014 - dekan - banskobystrického väzenského dekanátu
Mgr. Peter Hasara
Ordinovaný: 30.6.1996, Prešov
Inkardinovaný: Prešovská eparchia, od 2008 Prešovská arcidiecéza, od 15.9.2016 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
1996 - farár, Hrabské
1997 - farár, Banské
1999 - farár, Rokytov pri Humennom
2005 - katolícky väzenský kaplán, Nitra-Chrenová
2012 - pôsobnosť aj vo väzbe v Nitre
2012 - dekan - nitrianskeho väzenského dekanátu
PaedDr. Jozef Jáňa
Ordinovaný: 12.11.2006, Bratislava
Inkardinovaný: Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2006 - katolícky väzenský diakon, Ilava
2006 - katolícky väzenský kaplán, Ilava
PaedDr. Milan Jozek, PhD.
Ordinovaný: 20.1.2019, Bratislava
Inkardinovaný: Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2018 - katolícky laik, Nitra
2019 - katolícky väzenský diakon, Nitra
Mons. ThLic. Bartolomej Juhás SDB
Ordinovaný: 17.6.1995, Košice
Inkardinovaný: Saleziáni don Bosca – SDB
Pôsobiska:
1995 - kaplán, Trnava-Kopánka
2001 - SDB Humenné
2003 - kaplán, Šaštín-Stráže
2004 - katolícky väzenský kaplán, Dubnica nad Váhom
2008 - biskupský vikár pri Ministerstve spravodlivosti, Bratislava
2009 - udelený čestný titul - kaplán Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.(Capellanus Suae Sanctitatis)
Mgr. Ľuboš Kaščak CM
Ordinovaný: 22.6.1996, Košice
Inkardinovaný: Misijná spoločnosť sv. Vincenta
Pôsobiska:
2006 - katolícky väzenský kaplán, Bratislava
2007 - katolícky väzenský kaplán, Banská Bystrica-Kráľová
2008 - katolícky väzenský kaplán, Bratislava
2011 - katolícky väzenský kaplán, Banská Bystrica
Mgr. Juraj Malý SDB
Ordinovaný: 26.4.1998
Inkardinovaný: Saleziáni don Bosca – SDB
Pôsobiska:
1998 - kaplán, Žilina
2006 - kaplán, Bratislava
2008 - katolícky väzenský kaplán, Sučany
2014 - dekan - banskobystrického väzenského dekanátu
Mgr. Tomáš Metyľ
Ordinovaný: 16.6.2013
Inkardinovaný: Prešovská eparchia, od 2008 Prešovská archieparchia
Pôsobiska:
2013 - kaplán, Prešov
2015 - správca farnosti, Klenová
2017 - katolícky väzenský kaplán, Banská Bystrica-Kráľová
ICLic. Mgr. Ján Minárik
Ordinovaný: 10.6.1985, Banská Bystrica
Inkardinovaný: Banskobystrická diecéza, od 10.8.2010 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
1985 - kaplán, Nová Baňa
1988 - farár, Uľanka
1990 - farár, Slovenská Ľupča
1994 - vicerektor, Kňazský seminár, Badín
1996 - farár,Žiarnad Hronom
1996 - dekan, Žiar nad Hronom
2004 - katolícky väzenský kaplán, Trenčín
2008 - dekan - žilinského väzenského dekanátu
2013 - udelený čestný titul - kaplán Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.(Capellanus Suae Sanctitatis)
ThLic. Martin Miňo
Ordinovaný: 8.9.2013, Košice
Inkardinovaný: Košická eparchia
Pôsobiska:
2013 - 2015 - kaplán, Strážske
2015 - 2016 - kaplán, Košice-západ
2016 - 2018 - štúdia Rím
2018 - 2019 - kaplán, Michalovce
2019 - katolícky väzenský kaplán, Želiezovce
PaedDr. ThLic. Slavomír Molnár
Ordinovaný: 22.7.1995, Prešov
Inkardinovaný: Prešovská eparchia, od 2008 Prešovská arcidiecéza, od 15.9.2013 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
1995 - farár, Matiaška
1999 - farár, Levoča
2006 - katolícky väzenský kaplán, Levoča
Mgr. Peter Nižník
Ordinovaný: 11.7.1998, Košice
Inkardinovaný: Košický apoštolský exarchát, od 2008 Košická eparchia, od 2.7.2013 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
1998 - farár, Slanské Nové Mesto
2003 - katolícky väzenský kaplán, Košice
Mgr. Andrej Streicher
Ordinovaný: 1.7.2007, Trnava
Inkardinovaný: Bratislavská arcidiecéza, od 1.7.2012 Ordinariát OS a OZ SR
Pôsobiska:
2006 - diakon, katedrála Trnava
2007 - kaplán, Bratislava-Blumentál
2010 - kaplán, Senec
2011 - 2015 zástupca väzenského vikára
2015 - katolícky väzenský kaplán, Bratislava
ThDr. Martin Šabo, PhD. CSsR
Ordinovaný: 28.6.2003, Bratislava
Inkardinovaný: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – CSsR
Pôsobiska:
2003 – výpomocný duchovný, Podolinec
2008 - kaplán, Bratislava-Kramáre
2010 - katolícky väzenský kaplán, Dubnica nad Váhom
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD., titulárny kanonik
Ordinovaný: 10.9.1994, Prešov
Inkardinovaný: Prešovská eparchia, od 2008 Bratislavská eparchia
Pôsobiska:
1990 - vicerektor, Kňazský seminár Prešov
1990 - odborný asistent GBF UPJŠ Košice
1993 - vedúci katedry pedagogiky GBF UPJŠ Košice
1994 - farár, Fulianka
1997 - prodekan GBF PU Prešov
1999 - farár, Žilina
2000 - odborný asistent, KU Ružomberok
2001 - prodekan PF KU Ružomberok
2004 - farár, protopresbyter, Žilina
2006 - katolícky väzenský kaplán, Žilina
Mgr. Rastislav Zápach
Ordinovaný: 14.6.2015, Ľutina
Inkardinovaný: Prešovská archieparchia
Pôsobiska:
2015 - kaplán, Snina
2018 - GRM, Bardejov
2019 - zástupca biskupského vikára

Kňazi, ktorí pôsobili vo Vikariáte:

- Mgr. Ladislav Vrábel od 1.6.1995 do 31.12.2003 ako koordinátor náboženských činností pri GR ZVJS. Od 1.1.2004 do 30.6.2008 ako väzenský vikár.
- ThLic. PaedDr. Radovan Andrejko od 1.7.2008 do 30.6.2009 ako väzenský kaplán v ÚVTOS v Dubnici nad Váhom.
- ThLic. Peter Vojtech Rakovský OP od 1.8.2006 do 31.7.2013 ako väzenský kaplán v ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove a od roku 2008 aj ako väzenský dekan bratislavského väzenského dekanátu.
- Mgr. Marián Sarňák SDB od 15.11.2012 do 30.9.2013 ako väzenský kaplán v ÚVTOS a ÚVV v Bratislave.
- Mgr. Marek Porubčan CM od 1.9.2008 do 14.10.2014 ako väzenský kaplán v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová a v rokoch 2010 - 2012 aj ako väzenský dekan banskobystrického väzenského dekanátu.
- Mgr. Tusia Umba Dimbi od 1.7.2003 do 10.6.2016 ako väzenský kaplán v ÚVV a ÚVTOS Nitra, ÚVTOS Ružomberok, ÚVV a ÚVTOS Bratislava.
- Mgr. Peter Baláž od 1.7.2018 do 30.9.2018 ako väzenský kaplán v ÚVTOS Želiezovce.

↑