ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Želiezovce

Želiezovce

Základné informácie

Dekanát:
Nitriansky väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
personálna farnosť Božieho Milosrdenstva
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Adresa:
priečinok 42/VD
Želiezovce
937 17
Katolícky väzenský kaplán:
ThLic. Martin Miňo
telefón:036/28 32 111
fax:036/28 32 901
e-mail: martin.mino(zavinač)zvjs.sk

História farnosti

 • Od 1. 11. 2003 - katolícku duchovnú službu zabezpečuje diakon Mgr. Dezider Szabó.
 • Od 1. 1. do 29. 2. 2008 je miesto katolíckeho väzenského kaplána zrušené.
 • 1. 3. 2008 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný Mgr. Peter Halkoci.
 • 8. 6. 2008 - slávnostne požehnanie kaplnky Mons. Františkom Rábekom.
 • 1. 12. 2008 - je za nitrianskeho väzenského dekana menovaný Mgr. Peter Halkoci.
 • 15. 3. 2009 - zriadená farnosť: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť Božieho Milosrdenstva v ÚVTOS v Želiezovciach ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom.
 • Od 1. 3. 2008 do 31. 5. 2010 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán PaedDr. Peter Halkoci.
 • Od 15. 7. 2010 do 13. 4. 2014 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Rastislav Firment.
 • 26. 3. 2011 - prinesenie relikvie svätého Cyrila do väzenskej kaplnky
 • Od 14. 4. 2014 do 31. 7. 2014 - spravoval farnosť Mgr. Andrej Streicher - zástupca väzenského vikára.
 • Od 1. 8. 2014 do 13. 3. 2015 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán ICLic. Peter Dobrovodský.
 • Od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2018 - spravoval farnosť Mons. Bartolomej Juhás - väzenský vikár.
 • Od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán Mgr. Peter Baláž.
 • Od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 - spravoval farnosť Mons. Bartolomej Juhás - generálny vikár.
 • Od 1. 10. 2019 -za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný ThLic. Martin Miňo.

 • ↑