ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát -  Na púte s Ordinariátom OS a OZ SR

Na púte s Ordinariátom OS a OZ SR

Na púte s Ordinariátom v roku 2020

22. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Levoče

Zrušená.

14. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu v Taliansku

Zrušená.

↑