ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát -  Ponuka aktivít bratislavského väzenského dekanátu

Ponuka aktivít bratislavského väzenského dekanátu

Aktivity v roku 2020

Adorácie pre príslušníkov a zamestnancov v Trnave

Termín: každá streda o 15,05 hod.
Miesto konania: Kostol Svätej Heleny, Trnava
Poznámky: Po adorácii je svätá Omša na úmysel príslušníkov a zamestnancov. Podľa potreby po svätej omši sa realizujú aj náuky pred sviatosťami.

Nedeľne sväté omše pre príslušníkov a zamestnancov

Termín: 3 a 4 nedeľa v mesiaci o 8,00 hod.
Miesto konania: Kostol Svätej Heleny, Trnava

Príležitostné

Termín:
Miesto konania:
Slúži:

Nedeľne sväté Liturgie pre príslušníkov a zamestnancov

Termín: 1 a 2 nedeľa v mesiaci o 10,00 hod.
Miesto konania: Kostol Svätej Heleny, Trnava
Slúži: PaedDr. Gabriel Dzvoňár

Termín: 3 a 4 nedeľa v mesiaci o 10,00 hod.
Miesto konania: Kostol Svätej Heleny, Trnava
Slúži: Mgr. Rastislav Firment

↑