ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát - Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Vikariát

Vikariát, na čele ktorého je biskupský vikár, je zriadený na pomoc Ordinárovi v riadení Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky s pôsobnosťou v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Názov:
Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže
Adresa:
Šagátova 1
Bratislava
813 04
Web:
www.fara.sk/vikariat-zvjs
E-mail:
vikariat (zavináč) zvjs.sk

Kontaktné osoby

Väzenský vikár:
Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB
telefón: 02 / 208 31 680
fax: 02 / 208 31 696
e-mail: bartolomej.juhas (zavinač)zvjs.sk
pôsobnosť: kumulatívna funkcia - vikár Vikariátu ZVJS a zástupca biskupa s právami ordinára pre ZVJS.
Zástupca vikára:
neobsadené
telefón: 02 / 208 31 681
fax: 02 / 208 31 696
e-mail: (zavinač)zvjs.sk
Samostatný odborný referent:
Sr. Ľudovíka Ing., Mgr. Mária Cibulášová
telefón: 02 / 208 31 682
fax: 02 / 208 31 696
e-mail: Maria.Cibulasova(zavinač)zvjs.sk
Väzenský dekan, väzenský kaplán, väzenský diakon:
Kontakt na príslušných väzenských dekanov, väzenských kaplánov, väzenského diakona je uvedený v časti väzenské farnosti.

Sväté omše:

Ak je potreba a záujem o slúženie svätej omše, je to možne po dohode s väzenským vikárom.

História vikariátu

1.6.1995 - 31.12.2003 Konferenciou biskupov Slovenska bol menovaný za koordinátora náboženských činností pri GR ZVJS v Bratislave Mgr. Ladislav Vrábel.
1.1.2004 - 30.6.2008 - pôsobil ako väzenský vikár Mgr. Ladislav Vrábel.
1.6.2004 - 30.6.2007 - na väzenskom vikariáte pôsobila Oľga Vaseková.
1.1.2005 - 14.4.2011 - na väzenskom vikariáte pôsobil ako vedúci odborný referent špecialista a neskôr ako vedúci odborný referent Mgr. Peter Valkovič.
1.7.2008 za väzenského vikára je menovaný ThLic. Bartolomej Juhás, SDB.
1.7.2011 do 30.11.2015 pôsobil ako zástupca väzenského vikára Mgr. Andrej Streicher.
1.2.2016 za generálnaho vikára je menovaný Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB.
1.5.2018 na väzenskom vikariáte pôsobí sr. Ľudovíka Ing. Mgr. Mária Cibulášová.

↑