ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát - Služba pre Vás

Služba pre Vás

Pre pokrstených v Katolíckej cirkvi, alebo tých, čo boli do nej prijatí a sú členmi alebo majú priamy alebo nepriamy vzťah k Zboru väzenskej a justičnej stráže ponúkame tieto služby:

Ďalšie ponuky sú uvedené v časti Čo pripravujeme.

Vo všetkých týchto záležitostiach je potrebné sa obrátiť na väzenského vikára alebo príslušného katolíckeho väzenského kaplána, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Sviatosť birmovania

Je možné udeliť prípadným záujemcom, ktorí už boli pokrstení a prijali sviatosť Eucharistie a pokánia.

Sviatosť birmovania predpokladá vedomostnú prípravu a postupné začleňovanie do kresťanského spoločenstva veriacich.

Termín a prípravu na prijatie sviatosti je potrebné dohodnúť s väzenským vikárom alebo príslušným katolíckym väzenským kaplánom.

Sviatosť eucharistie

Eucharistia je obeta tela a krvi Pána Ježiša. Kristus ju ustanovil, aby ňou v priebehu vekov až do svojho návratu trvale zachoval obetu kríža a aby tak zveril svojej Cirkvi pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania. Eucharistia je znak jednoty, puto lásky, veľkonočná hostina, pri ktorej sa prijíma Kristus, duša sa napĺňa milosťou a dáva sa nám závdavok večného života. Je prameňom a vrcholom celého kresťanského života.

Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža v rozmanitých pomenovaniach, ktoré pripomínajú jej osobitné aspekty. Najbežnejšie sú: Eucharistia, svätá omša, Najsvätejšia oltárna sviatosť, sväté prijímanie, svätá obeta, sväté tajomstvá.

Každú nedeľu a v prikázaný sviatok svätú omšu za príslušníkov a zamestnancov, ktorí patria do katolíckej väzenskej farnosti, slúži katolícky väzenský kaplán.

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (svätú spoveď) je možné vyslúžiť kedykoľvek po vzájomnej dohode s väzenským vikárom alebo príslušným katolíckym väzenským kaplánom.

Okrem toho je možne si s ním dohodnúť aj duchovný rozhovor.

Pomazanie chorých

Komu treba udeliť sviatosť pomazania chorých:

Prosíme Vás, aby ste katolíckeho kňaza (väzenského vikára, katolíckeho väzenského kaplána) zavolali k vážne chorému čím skôr, nie až potom, keď je veľmi zle. Je dobré prijať pomazanie chorých aj v prípade odchodu do nemocnice.

Kým príde kňaz, odporúča sa pri chorom modliť. Ak sa chorý nevládze modliť, k modlitbe ho nenútime.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva sa uzatvára v sobotu alebo iný deň po dohovore s katolíckym kňazom.

V priebehu prípravy absolvujú snúbenci minimálne štyri stretnutia (náuky) podľa dohody s katolíckym väzenským kaplánom.

Najneskôr dva týždne pred sobášom je potrebné navštíviť matriku v mieste, kde bude vyslúžená sviatosť manželstva a vybaviť si zápisnicu.

Výročie manželstva

Manželia, ktorí sa rozhodnu sláviť výročie manželstva so svätou omšou, pri ktorej si chcú obnoviť manželské sľuby, nech sa o tom porozprávajú s väzenským vikárom alebo katolíckym väzenským kaplánom.

Pohrebné obrady

Pohreb je modlitbové stretnutie pri rozlúčke so zosnulým, nie sviatosť.

KKP Kán. 1176:

  1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
  2. Cirkevné pohreby, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.

KKP Kán. 1184: Cirkevný pohreb treba odoprieť, ak len pred smrťou nedali najavo nejaké znaky pokánia:

  1. všeobecne známym apostatom, heretikom, schizmatikom;
  2. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.

Prosíme vás, aby ste úmrtie vášho drahého zomrelého(/lej) nahlásili čím skôr katolíckemu väzenskému kaplánovi (ak si želáte, aby vykonal pohrebné obrady) , a dohodnete sa na termíne pohrebných obradov.

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého tomu, kto vykoná pohrebné obrady.

Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.

Pohrebné obrady môžu byť 48 hodín po úmrtí. V pracovných dňoch zvyčajne o 15,00 hodine (v sobotu alebo v nedeľu podľa toho, či pracuje pohrebná služba).

Sv. omša za zosnulého (prípadne na výročie) bude slúžená podľa dohody s väzenským vikárom alebo príslušným katolíckym väzenským kaplánom.

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu vysluhujeme podľa dohody s väzenským vikárom alebo príslušným katolíckym väzenským kaplánom a toho, v ktorom kostole sa bude konať.

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi (krstná náuka) je pred krstom - je vhodné, ak je ešte pred narodením dieťaťa.

Po narodení dieťaťa je potrebné si priniesť rodný list dieťaťa. Na krst je potrebné priniesť okrem dieťaťa aj bielu košieľku a sviecu.

Je veľmi potešujúce, ak rozhodnutie pre udelenie sviatosti krstu oznámia rodičia dieťaťa.


↑